Til myenergyworld.noFilosofi

IQ-tabell
Rød Kropps intelligens forteller om en fysisk sterk og jordnær person med stabil fysisk og mental ro, og en særdeles sterk utholdenhets-evne.

 
Oransje Sosial intelligens forteller om en tilstedeværende sosialt kreativ person med god smak og luktesans.

 
Gul Mental intelligens forteller om en logisk analytisk person med stor kunnskaps-tørst og vite-begjær.

 
Grønn Emosjonell intelligens forteller om en følsom med-menneskelig person med stort behov for å bruke sin kjærlighets-evne.

 
Blå Kommunikasjons intelligens forteller om en klartenkt, vidsynt person med store evner til å påta seg ansvar og ledelse.

 
Indigo Intuitiv intelligens forteller om en klarsynt og intuitiv person hvor fantasi og virkelighet tilhører UNIVERSETS kraft.
Dette er en introvert energi.

 
Fiolett Visuell intelligens forteller om en åndelig kreativ person som bruker inspirasjons-energi til å skape mester-verk.
Dette er en ekstrovert energi.

MyEnergy FILOSOFI
Kjernen i forståelsen av hva personlig energi er ligger i menneskets forståelse av seg selv som et intelligent vesen. Vår tid har bygget et intelligenskart på de mentale grunnverdier, dvs. evnen til å tilføre seg kunnskap gjennom ferdig lagede studie-materialer.

Vårt system om COLOUR INTELLIGENCE bygger på 7 forskjellige intelligens nivåer hvor den ene intelligens-formen er like viktig for helheten som de seks andre. Til sammenligning har vi vårt synlige dags-lys som består av syv farge-frekvenser som til sammen utgjør et koherent (sammenhengende) HVITT lys.

Utelater vi en farge-frekvens så er ikke lyset koherent eller holistisk lenger. Slik er også mennesket laget, vi består og ernærer oss av det samme prinsipp, de syv farge-energiene. Mennesket har 7 energi–sentre i en skala fra RØDT til FIOLETT som samlet skaper samme helhet av energi som lyset. Men i motsetning til lyset som flyter konstant er mennesket mer komplisert, mennesker har en egen energi, en egen fri vilje som regulerer energi-flyten. Mennesket er også via sine gener, arv, sin egen-andel ved fødsel, foruten sitt livs-formål, skapt med en hoved-energi. Denne hoved-energi sammen med de seks andre energiene er avgjørende for hvordan mennesker velger å leve. Uten kunnskap om dette og uten forståelse av hva dette betyr for helhetlig helse vil mennesker kanskje bruke år av sitt liv for muligens å forstå sitt potensial.

Vi ønsker å forandre dette.

Det lykkelige mennesket.
Å begrense de menneskelige muligheter er feil, men det er også feil å dytte kunnskap og erfaringer på et menneske og derigjennom skape et personlig mestrings- press som på ingen måte kan forsvares av individet selv. Vårt ønske og vårt mål er at alle mennesker skal få en utdannelse som vil gjøre dem i stand til å mestre det de kan og være lykkelig med det. Vårt nåværende utdannelses-system gjør ikke det. Og vi har derfor laget vårt eget konsept for hvordan vi tror vi kan forandre dette.

* Alle må få like sjanser til å få en fullverdig utdannelse i henhold til den energi, kall det talent, eller egenskap de har.

* Vi har delt de menneskelige hoved-energier i syv deler og inn under disse syv- intelligens former kan de aller, aller fleste mennesker innordnes i lære-systemer.

* Med en utdannelse som har som formål å skape kunnskaps materialer som passer for elevens egen utvikling, vil også elevens selv-respekt bli stimulert.

Hvem er det som kan klare den påkjenning å gå på skole hver dag, når man vet at man ikke makter å følge med i enkelte fag, uten at denne personlige erkjennelses- sannhet går ut over den viktige selv-respekten? Det finnes ingen dumme mennesker, men det er et dumt system som i "kunnskapens" navn presser elever inn i lære-systemer hvor over halvparten er ulykkelige.

Hva er egentlig formålet for den skolen vi har?
Hvis basis-formålet er å lære elever å skrive, lese og regne mens de blir oppholdt i en 10- årig grunnskole, så er det utrolig mange andre måter å gjøre det på. Feilen med det nåværende systemet er at autoritetene i skolevesenet ikke har tatt seg tid til å tenke i andre baner.

Alle skal, uansett intelligens presses inn i det samme opplærings-mønster. Et opplærings-mønster hvor det ikke tas noen barmhjertighets hensyn til elevens mulighet til å mestre et pensum som pr. i dag ikke er designet for dem. Det at mobbing og taper-mentalitet blir skapt i skolen er det vel ingen tvil om.

I løpet av kort tid vil eleven selv forstå hvor det hører hjemme. Og mens foreldre og lærere prøver å få opplæring inn i elevens hjerne, så vil eleven i sitt indre vite at dette vil det verken forstå, eller ønske å forstå, eller tro at det kommer til å forstå. Simpelthen fordi det ikke er slik eleven forstår.

Vår hjerne og vår emosjonelle oppfatning av livet rundt oss er styrt av et sterkt ego oppfattelses- system.
Slik vi ser og oppfatter verden slik lærer vi verden å kjenne

Derfor er det de "lærdes" jobb å sørge for "lære-midler" som passer elevenes lære-muligheter og ikke elevene som skal tilpasse seg de "lærdes" lære-bøker.

Hva kan gjøres?
Bryte grenser, se på andre modeller, forsøke andre systemer, sette seg andre mål for livs-kvalitet. Vi skaper selv den verden vi lever i, det er ikke resultat av noe annet.

Vårt mål er å gjøre mennesker bevisst sine potensialer og tro på dem , slik at de kan gjøre det meste ut av hva det har forutsetning for å kunne beherske. Og siden vi har syv valg, er det ingen mennesker, som ikke har en primær- intelligens innen for en av de syv FARGE-INTELLIGENSENE.


 
MyEngergy Word