Keiseren            Hvit og Turkis
HVIT og TURKIS er en meget sterkt energi-aspekt. Den TURKISE viser forandring og bevissthet på et mer spirituelt plan, og den HVITE styrker de sterke visjonene og det åndelig søkende. Det TURKISE viser på godt og ondt den balansen og harmonien som skjer i søken etter spirituell utvikling. Det som ikke fungerer, må slippes og ombygges om det skal kunne fungere. I den HVITE energien finnes bekreftelsen på at følelsene er riktige og derved skapes innlevelsen og troen på at alt skal bli bedre.
DU er utviklet til tanke og åndelighet,  vel medvitende om forholdet mellom det guddommelige og det jordiske. Du vet din egen rolle med å forvalte de muligheter du har. Din TURKISE energi strever etter utvikling og sannhet, og din HVITE energi etter nye visjoner og ny tro på egne drømmer. Du kan fokusere og bygge opp nye visjoner fordi du har med deg en sterk indre overbevisning og styrke.