Solen            Turkis og Rosa
Den TURKISE forteller om et våkent sinn og en åndelig bevissthet om hvem du er. Det er en tillit til at alt skjer som det skal skje. Den ROSA forteller om åndelig åpenhet og en tillit til nuet. Til sammen så gir de ut en ubetinget kjærlighet til livet og en spontan livsglede.
DU er en meget spontan person som hele tiden havner i de mest utrolige opplevelser og hendelser helt etter hva som blir til. Du gir av deg selv uten å be om å få noe igjen. Du er fri(modig) ut ifra en tillit til at alt har en mening, selv de gangene det er overskyet og solen ikke skinner.