Vognen            Rød og Blå
Den RØDE energi styrer kraft, stabilitet og vilje og den BLÅ energi styrer kommunikasjon, utvikling, identitet og det mentale bevisste. Til sammen så lager de fargen INDIGO og FIOLETT og til sammen vi ser de at du har kraft og kommunikasjon, vilje og handlekraft til å forandre alt det du står for.
DU er sikker på deg selv, kjenner din kraft og din verdi. Du vet hvem du er og hva som skaper din identitet. Du klarer det meste, du vet hvor grensene går og du vet at du kan få gjort det du vil. Du er sikker og kanskje litt for solid i din personlighet fordi du har så mye å lene deg tilbake på. Det er ikke tvil hos deg.