4 Sverd            Blå og Magenta
Den BLÅ fargen viser vilje, kraft og motivasjon, mens den MAGENTA er stagnasjon, alvor og grundighet. Til sammen kan de skape en kortslutning av energi, ved å ta ett skritt frem og ett skritt tilbake. En opplevelse som skaper både engstelse og frustrasjon over at ingenting skjer.
DU er dypsindig, taler gjerne om det som har skjedd eller om kunnskap du har, fordi du kan ha vanskeligheter med å komme videre og ta inn over deg nye inntrykk. Du har behov for å vite hva som skjer og at det er en rutine i alt, en sikkerhet som du kan forholde deg til. Du er bevisst og har en meget god hukommelse og husker det meste, men du henger deg opp i gamle vaner og er meget konservativ.