3 Staver            Gul og Rød
Farge-kombinasjonen GUL og RØD viser ideer som får hjelp av en sterk ambisjon. Du vet hva du vil og hvordan det skal gjennomføres. Du har et trygt fotfeste og får mye til å fungere bare med trygghet og struktur. Du vil mye men kan bli for handlings-kraftig og da vil du få en følelse av oppgitthet. Farge-kombinasjonen viser kraft og impulser som kan takle det meste, en sterk vilje og bestemthet til å gjennomføre det som må gjennomføres.
Den RØDE fargen gir kraft og den GULE vilje og selvstendighet. Til sammen kommer en sterk drivkraft til å gjennomføre det som er målet.
DU kan være viljes sterk, fokusert og meget bevisst om din kraft og ditt formål. Du kan ha et lite problem med tålmodighet og ha litt vanskelig for å stoppe opp å reflektere over dine valg og din handlings-måte.