Dagens Farge Tarot

Knekt i Begre            Rosa og Hvit
Energi-kombinasjonen ROSA og HVIT har høye frekvenser som viser en åpenhet og en spirituelt og åndelig bevissthet. ROSA energi viser en åndelig nyfikenhet og en guddommelig kjærlighets-evne. Evnen til å se og oppleve mer enn hva som er vanlig i hverdagens virkelighet tilhører begge energiene. Den HVITE energien er ren i sitt utrykk som er av ren åndelig karakter; så, til sammen, blir disse to fargene et meget sterkt uttrykk for åndelighet. Det er en lite jordisk energi, men desto mer går den på indre utvikling.
DU er positiv, åpen, kjærlighetsfull, harmonisk og ønsker at det skal skje noe harmonisk og kjærlighetsfullt som du får være en del av. Du har fremdeles en kontakt i den andre verden som gjør deg i stand til å se inn i andre dimensjoner av vår tilværelse. Men iblant kan du bli usikker over hvor du hører hjemme og bør lære deg å slippe det som har vært og bare ta med deg erfaringene og ingenting annet.

>